Hội nghị khoa học khoa Kế toán Kiểm toán năm học 2018-2019

Chiều ngày 10.06.2019, Khoa kế toán Kiểm toán đã tổ chức thành công hội nghị khoa học khoa năm học 2018-2019. Hội nghị đã có sự tham gia của cán bộ quản lý khoa học nhà trường, của toàn bộ cán bộ giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán. Với 16 bài viết tham dự hội nghị, ban tổ chức đã chọn ra 06 bài trình bày tại hội nghị.

Xem thêm

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Ngày 06 tháng 01 năm 2019, khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2018-2019. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia đông đảo của sinh viên các nhóm nghiên cứu khoa học thực hiện đề tài năm học 2018-2019 và các thầy cô giáo là cán bộ hướng dẫn nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu.

Xem thêm