Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Ngày 8 tháng 1 năm 2021, hội thảo quốc gia về Kế toán Kiểm toán VCAA2 năm 2021 đã diễn ra thành công, với 90 bài báo cáo đã được lựa chọn sau phản biện độc lập. Hội thảo được chia làm 8 phiên chuyên môn. Các bài báo của hội thảo được đính kèm theo đường link dưới đây

http://due.udn.vn/vi-vn/vcaa-gt/cid/4537

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

  • Thứ Ba, 08:42 12/01/2021

Tags: