Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Khoa Kế toán - Kiểm toán là Trường Nghiệp vụ Kinh tế trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, thành lập năm 1958, đặt tại Chèm – xã Đông Ngạc - huyện Từ Liêm - TP.Hà Nội.

Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1980: Là Trường Trung học Kinh tế I- Bộ Cơ khí và Luyện kim, đặt tại điểm xã Cải Đan, huyện Phổ Yên,tỉnh Thái Nguyên

Giai đoạn từ năm 1980 đến 2009: Trường Trung học Kinh tế I sát nhập với trường Trung học Cơ khí I, Bộ Cơ khí và Luyện Kim và trở thành Khoa Kinh tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 04 tháng 01 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quyết định thành lập khoa Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở tách từ khoa Kinh tế thành hai khoa Kế toán - Kiểm toán và Quản lý kinh doanh.

Nửa thế kỷ qua, Khoa Kế toán-Kiểm toán đã đào tạo và cung cấp hàng vạn học sinh, sinh viên ngành Kế toán, kiểm toán cho các cơ quan, doanh nghiệp ở tất cả các ngành, các lĩnh vực trong cả nước. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường đã và đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

Thành tích đạt được

Tập thể khoa và nhiều cá nhân trong Khoa đã được tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, như:

- Huân chương Lao động hạng ba

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương

- Bằng khen của Công đoàn ngành Công thương

- Bằng khen của Liên đoàn lao động

Thành tích giáo viên dạy giỏi:

- 01 giải Nhất giáo viên dạy giỏi toàn quốc

- 01 giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội

- 09 giải Nhì và 03 giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội

Các công trình nghiên cứu khoa học

- Đã xuất bản 20 giáo trình, nghiệm thu chờ xuất bản 04 giáo trình

- Đã chủ nhiệm, tham gia thực hiện và bảo vệ thành công 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

- Đã chủ nhiệm và bảo vệ thành công 21 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

- Đã công bố hơn 500 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước, nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong danh mục ISI, Scopus, thực hiện hàng trăm các sáng cải tiến được hội đồng sáng cải tiến Nhà trường nghiệm thu và công nhận.

- 07 giải Nhất, 15 giải Nhì, nhiều giải Ba và giải Khuyến khích trong sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Thành tích về hoạt động phong trào

- 01 giải Xuất sắc, 05 giải Nhất, 01 giải Nhì Hội diễn văn nghệ quần chúng

- Nhiều giải Nhì, Ba bóng chuyền Nam và Bóng chuyền nữ CBVC và HSSV

Phương hướng phát triển

Khoa Kế toán - Kiểm toán là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Khoa Kế toán-Kiểm toán không ngừng cải tiến phương pháp và nội dung, chương trình giảng dạy theo hướng ứng dụng, gắn với thực tế, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của giảng viên. Đào tạo nhiều cấp trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ và cử nhân. Khoa tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tổ chức nghề nghiệp kế toán kiểm toán quốc tế được công nhận trên toàn cầu như ACCA, ICEAW,... để phát triển chương trình đào tạo, gắn với những chương trình đào tạo nghề nghiệp được quốc tế công nhận rộng rãi và có uy tín, chất lượng cao.