Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2020, Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiến hành nghiệm thu cấp khoa đề tài NCKH cấp trường năm học 2018-2019 chủ nhiệm Th.S Nguyễn Văn Linh. Đề tài được đăng kí thực hiện năm học 2018-2019, chủ đề "Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam". Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những ý kiến đánh giá chi tiết về báo cáo kết quả nghiên cứu và các sản phẩm của đề tài. Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và các sản phẩm của đề tài là một công trình được đầu tư công phu, nghiêm túc của tập thể tác giả, có chất lượng, đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và đề nghị Nhà trường làm thủ tục nghiệm thu cấp trường. Thay mặt nhóm nghiên cứu, Th.S Nguyễn Văn Linh đã phát biểu cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên hội đồng nghiệm thu và cam kết hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp trường.

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn LinhTh.S Nguyễn Văn Linh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu

  • Thứ Tư, 16:12 17/06/2020

Tags: