Cán bộ & Giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, khoa Kế toán-Kiểm toán gồm có cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có các trình độ Phó giáo sư, Tiến sĩ, NCS, Thạc sĩ. Các giảng viên được đào tạo tại các trường đại học trong nước và các nước phát triển như Anh, Nga,... Nhiều giảng viên đã có thời gian công tác thực tế ở các doanh nghiệp, có kinh nghiệm thực tế về công tác kế toán, có năng lực nghiên cứu khoa học; trình độ chuyên môn vững, được đào tạo nghiệp vụ sư phạm và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.