Tài liệu hướng dẫn thực tập cơ bản cho sinh viên Cao đẳng kế toán khóa 19.

Nội dung chi tiết: <a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29173.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm

Tài liệu và tiến độ thực tập cơ sở ngành Kế toán, Kiểm toán - Khóa 11

Ngành Kế toán: <a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29029.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm

Quy định và hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp

Quy định số 123/QĐ-ĐHCN: <a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29021.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm

Tuyển sinh Đại học năm 2019. Giới thiệu về các ngành Kế toán, Kiểm toán:

Ngành Kế toán: <a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29044.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm