Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

Kiến thức kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kiến thức: Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học kinh tế phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng; Có kiến thức cơ bản về toán học, thống kê là cơ sở nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có hiểu biết chuyên sâu về kiến thức cơ sở ngành kế toán (như kinh tế học, marketing, thống kê, tài chính, pháp luật kinh doanh...), tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các thay đổi của mô hình quản lý và môi trưởng kinh doanh; Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế.

Kỹ năng: Có kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và hội nhập quốc tế; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính, quyết toán thuế, tư vấn và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; Tổ chức, thực hiện công tác kế toán của các doanh nghiệp; Kế toán trong đơn vị công.

Ngoại ngữ, tin học: - Đạt trình độ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. - Đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao xác định theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Cử nhân Kế toán.

Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: Hàng năm Trường ĐHCN Hà Nội cấp hàng nghìn suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9-10 tỷ đồng và xét chọn các sinh viên nhận học bổng đi du học tại nước ngoài, đưa trên 4000 người đi học tập, thực tập và làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: Trên 95.62% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp với mức lương phổ biến 5-15 triệu đồng/tháng. Vị trí việc làm phù hợp: Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành (kế toán tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho,..) trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp; Nhân sự cho các công ty hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán; Chuyên viên bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại; Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các đơn vị công; Chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị; Chuyên viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước; Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối ngành kinh doanh - quản lý, ngành kế toán, kiểm toán

  • Thứ Ba, 10:11 05/05/2020

Tags: