Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiến hành nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế do tập thể tác giả là giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội biên soạn, chủ biên TS Hoàng Thị Việt Hà. Cuốn giáo trình được đăng kí biên soạn năm học 2019-2020. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những ý kiến đánh giá chi tiết về các nội dung, hình thức của giáo trình. Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá giáo trình là một công trình được đầu tư công phu, nghiêm túc của tập thể tác giả, chất lượng của giáo trình đạt yêu cầu và đề nghị Nhà trường đưa vào biên tập để xuất bản làm tài liệu học tập và giảng dạy cho ngành Kế toán, Kiểm toán. Thay mặt tập thể tác giả, TS Hoàng Thị Việt Hà đã phát biểu cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên hội đồng nghiệm thu và cam kết hoàn thiện bản thảo giáo trình đúng kế hoạch để phục vụ cho biên tập và phát hành.

Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế

Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuếTS Hoàng Thị Việt Hà thay mặt tập thể tác giả trình bày tóm tắt nội dung của giáo trình Thuế và Kế toán thuế

  • Thứ Năm, 15:52 11/06/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Thứ Ba, 08:42 12/01/2021
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Thứ Tư, 16:12 17/06/2020
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Thứ Tư, 16:01 17/06/2020
Nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán cấp trường

Nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán cấp trường

Thứ Sáu, 15:56 12/06/2020
Nghiệm thu giáo trình Lý thuyết kiểm toán cấp trường

Nghiệm thu giáo trình Lý thuyết kiểm toán cấp trường

Thứ Năm, 15:39 11/06/2020
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài NCKH cấp trường năm 2018 của TS.Giáp Đăng Kha

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài NCKH cấp trường năm 2018 của TS.Giáp Đăng Kha

Thứ Hai, 21:34 04/11/2019
Hội nghị khoa học khoa Kế toán Kiểm toán năm học 2018-2019

Hội nghị khoa học khoa Kế toán Kiểm toán năm học 2018-2019

Thứ Tư, 10:55 12/06/2019
Nghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Nghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Thứ Năm, 15:39 21/02/2019
Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ Hai, 08:21 07/01/2019

Video giới thiệu