Nghiệm thu cấp Khoa đề tài NCKH cấp trường năm 2018 của TS.Giáp Đăng Kha

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Khoa Kế toán Kiểm toán tiến hành nghiệm thu đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" của TS.Giáp Đăng Kha, thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2018-2019.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiệm thu sản phẩm của đề án và đề án. Các thành viên hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của nhóm thành viên thực hiện đề tài, bộ sản phẩm được xây dựng rất công phu, nhiều tài liệu, dữ liệu quý được nhóm thực hiện đề tài thu thập từ các doanh nghiệp kiểm toán. Hội đồng thống nhất ý kiến đánh giá đề án kết quả đạt loại Khá.

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài NCKH cấp trường năm 2018 của TS.Giáp Đăng KhaẢnh: TS.Giáp Đăng Kha chủ nhiệm đề án thay mặt nhóm thực hiện đề án báo cáo kết quả

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài NCKH cấp trường năm 2018 của TS.Giáp Đăng KhaẢnh: PGS.TS Đặng Ngọc Hùng-Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, công bố kết quả đánh giá đề án

  • Thứ Hai, 21:34 04/11/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Thứ Ba, 08:42 12/01/2021
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Thứ Tư, 16:12 17/06/2020
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Thứ Tư, 16:01 17/06/2020
Nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán cấp trường

Nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán cấp trường

Thứ Sáu, 15:56 12/06/2020
Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế

Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế

Thứ Năm, 15:52 11/06/2020
Hội nghị khoa học khoa Kế toán Kiểm toán năm học 2018-2019

Hội nghị khoa học khoa Kế toán Kiểm toán năm học 2018-2019

Thứ Tư, 10:55 12/06/2019
Nghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Nghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Thứ Năm, 15:39 21/02/2019
Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ Hai, 08:21 07/01/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Thị Việt Hà chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Thị Việt Hà chủ nhiệm

Thứ Ba, 15:57 02/10/2018
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Thứ Ba, 15:52 02/10/2018

Video giới thiệu