Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Thị Việt Hà chủ nhiệm

Ngày 20/09/2018, Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: ‘‘Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước, sau kiểm toán và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’’. Đề tài do TS. Hoàng Thị Việt Hà- Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày 20/09/2018, Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: ‘‘Nghiên cứu thiếtkế hệ thống thông tin kế toán Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo định hướng ứng dụng mô hình hệ thống thông tin quản lý tổng thể’’. Đề tài do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin kế toán- khoa Kế toán Kiểm toán chủ nhiệm.

Xem thêm