Nghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Ngày 20/02/2019, Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017: “Nghiên cứu khung giá phí dịch vụ đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’

Đề tài “Nghiên cứu khung giá phí dịch vụ đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội’’ do TS. Trần Thị Thùy Trang– Giảng viên BM Hệ thống thông tin kế toán-Khoa Kế toán Kiểm toán chủ nhiệm.

TS. Trần Thị Thùy Trang thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả đề tài

Nghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Đề tài đã tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến xác định khung giá phí dịch vụ đào tạo của cơ sở đào tạo đại học, đặc điểm hoạt động của trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ.Dựa trên cơ sở tổng quan tài liệu, nhóm tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung giá phí dịch vụ đào tạo trong các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ. Mặt khác, nhóm tác giả cũng tìm hiểu và phân tích chi tiết thực trạng xác định giá phí đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện nay.Nhóm đã nghiên cứu làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng tới việc xác định giá phí đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đánh giá thực trạng mức giá phí đào tạo hiện nay của Nhà trường. Trên cơ sở này, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình xác định khung giá phí dịch vụ đào tạo trong thời gian tới trong điều kiện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tự chủ đại học từ năm 2017.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểuNghiệm thu đề tài cấp trường của TS. Trần Thị Thùy Trang - Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán

Thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về mô hình xác định khung giá phí dịch vụ đào tạo, các nhân tố ảnh hưởng đến xác định khung giá phí dịch vụ đào tạo. Với kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành thảo luận, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cho trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định khung giá phí dịch vụ đào tạo đại học phfu hợp với điều kiện và tình hình mới.Hội đồng đánh giá các đề tài trên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài có đóng góp giá trị thực tiễn trong quản lý đào tạo của Nhà trường, đặc biệt là hoạt động quản lý tài chính trong giai đoạn tiếp theo.

Chúc mừng nhóm tác giả thực hiện đề tài và Khoa Kế toán Kiểm toán!

  • Thứ Năm, 15:39 21/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Tài liệu hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán VCAA 2 năm 2021

Thứ Ba, 08:42 12/01/2021
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của Th.S Nguyễn Văn Linh

Thứ Tư, 16:12 17/06/2020
Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Thứ Tư, 16:01 17/06/2020
Nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán cấp trường

Nghiệm thu giáo trình Hệ thống thông tin kế toán cấp trường

Thứ Sáu, 15:56 12/06/2020
Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế

Nghiệm thu giáo trình Thuế và Kế toán thuế

Thứ Năm, 15:52 11/06/2020
Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ Hai, 08:21 07/01/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Thị Việt Hà chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường do TS. Hoàng Thị Việt Hà chủ nhiệm

Thứ Ba, 15:57 02/10/2018
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Thứ Ba, 15:52 02/10/2018
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

Thứ Sáu, 09:58 11/05/2018

TỌA ĐÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thứ Ba, 14:40 30/01/2018

Video giới thiệu