Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2020, Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiến hành nghiệm thu cấp khoa đề tài NCKH cấp trường năm học 2018-2019 chủ nhiệm PGS.TS Đặng Ngọc Hùng. Đề tài được đăng kí thực hiện năm học 2018-2019, chủ đề "Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam".Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những ý kiến đánh giá chi tiết về báo cáo kết quả nghiên cứu và các sản phẩm của đề tài. Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và các sản phẩm của đề tài là một công trình được đầu tư công phu, nghiêm túc của tập thể tác giả, chất lượng cao đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và đề nghị Nhà trường làm thủ tục nghiệm thu cấp trường. Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Đặng Ngọc Hùng đã phát biểu cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên hội đồng nghiệm thu và cam kết hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp trường.

Nghiệm thu cấp Khoa đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020 của PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

  • Thứ Tư, 16:01 17/06/2020

Tags: