The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

Hội thảo quốc tế chủ đề "Các vấn đề đương đại về Tài chính, Ngân hàng và Kế toán cho phát triển bền vững" (International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020) đã được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 6-7.1.2019.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, Viện nghiên cứu, các trường đại học trên cả nước trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Kế toán với 50 bài báo về 12 chủ đề liên quan đến tài chính, ngân hàng và kế toán, trong đó có sự tham gia của các giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nhiều các nội dung quan trọng, chủ đề nóng được các nhà nghiên cứu trao đổi sôi nổi tại các phiên trong hai ngày diễn ra hội thảo với các hướng chính như "Tài chính xanh", "Kế toán cho phát triển bền vững", ...

Hội thảo được đánh giá là thành công, cơ hội tốt cho các nhà khoa học và những người quan tâm trao đổi các vấn đề chuyên môn.

Một số hình ảnh về hội thảo

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

  • Thứ Năm, 09:23 09/01/2020

Tags: