Bảo vệ đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của Đại học Công nghiệp Hà Nội” của TS Giáp Đăng Kha

Chiều ngày 05.12.2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của Đại học Công nghiệp Hà Nội” do TS Giáp Đăng Kha chủ nhiệm

Thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện đề án, TS.Giáp Đăng Kha đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề án.

Xuất phát từ yêu cầu đặt ra của nhà trường giai đoạn 2016 – 2020; yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu xã hội và thực tế do đặc thù nghề nghiệp kiểm toán, thực tế yêu cầu của doanh nghiệp, đề tài hướng tới mục tiêu tiếp cận cơ sở dữ liệu thực tế kiểm toán báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam; trang bị các kỹ năng thực hiện giấy tờ làm việc kiểm toán với sự hỗ trợ của công cụ Excel, kỹ năng trình bày giấy tờ làm việc, kỹ năng làm việc nhóm,..; nâng cao chất lượng đào tạo ngành kiểm toán, tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Với ba nội dung chính là xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ dẫn ban đầu về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên; xây dựng cơ sở dữ liệu của khách hàng được kiểm toán và xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán, đề tài đã thu được một số kết quả như cơ sở dữ liệu các chỉ dẫn ban đầu về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên; cơ sở dữ liệu của khách hàng được kiểm toán; cơ sở dữ liệu kiểm toán; 01 bài báo đăng trên tạp chí tài chính.

Đề án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có tính thực tiễn, đóng góp cho hoạt động đào tạo của Nhà trường và đồng ý đưa vào áp dụng cho hoạt động giảng dạy bắt đầu từ năm học 2019-2020

Bảo vệ đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của Đại học Công nghiệp Hà Nội” của TS Giáp Đăng KhaẢnh: Hội đồng nghiệm thu đề án

Bảo vệ đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của Đại học Công nghiệp Hà Nội” của TS Giáp Đăng Kha

  • Thứ Sáu, 12:20 06/12/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019
Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Thứ Năm, 21:16 17/10/2019
Kế hoạch Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Kế hoạch Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Thứ Sáu, 13:11 11/10/2019

Các bài đã đăng

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

Thứ Năm, 09:23 09/01/2020
Tọa đàm "Lớp học đảo ngược-Kích hoạt sáng tạo thế hệ Z"

Tọa đàm "Lớp học đảo ngược-Kích hoạt sáng tạo thế hệ Z"

Thứ Ba, 20:52 17/12/2019
Hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán lần thứ 1-VCAA tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán lần thứ 1-VCAA tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 11:39 16/12/2019
Tọa đàm "Đạo đức nghề nghiệp trong chương trình giảng dạy đại học"

Tọa đàm "Đạo đức nghề nghiệp trong chương trình giảng dạy đại học"

Thứ Ba, 15:30 12/11/2019
Hội thảo "Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ"

Hội thảo "Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ"

Thứ Ba, 15:04 12/11/2019
Hội thảo quốc tế về Tài chính, kế toán và kiểm toán ICFAA 2019

Hội thảo quốc tế về Tài chính, kế toán và kiểm toán ICFAA 2019

Thứ Ba, 14:41 12/11/2019
Tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo hoạt động dạy học và tăng cường giáo dục khởi nghiệp trong trường học"

Tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo hoạt động dạy học và tăng cường giáo dục khởi nghiệp trong trường học"

Thứ Hai, 21:50 04/11/2019
Tọa đàm "Đổi mới chương trình đào tạo ngành Kiểm toán"

Tọa đàm "Đổi mới chương trình đào tạo ngành Kiểm toán"

Thứ Sáu, 14:59 01/11/2019

Video giới thiệu