Hội thảo "Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ"

Sáng thứ 2, ngày 11 tháng 11 năm 2019, Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc -ACCA, Hiệp hội kế toán Việt Nam VAA, được sự hỗ trợ của của Bộ Tài chính và Ngân hàng thế giới (WB), Viện thành viên Hội đồng quản trị (VIOD) đã tổ chức hội thảo chủ đề "Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ". Hội thảo đã có sự góp mặt tham gia đông đảo của chuyên gia kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, ngân hàng, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, giảng viên từ các trường đại hoc,...

Tại hội thảo, các kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn kiểm toán nội bộ ở Việt Nam đã được các diễn giả trao đổi và chia sẻ sôi nổi. Hội thảo cũng là nơi cơ quan quản lý Nhà nước lấy ý kiến về dự thảo chuẩn mực kiểm toán nội bộ và hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ.

Giảng viên khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự hội thảo, lĩnh hội, trao đổi các nội dung liên quan đến chủ đề hội thảo, phục vụ cho công tác giảng dạy học phần của chương trình đào tạo ngành Kiểm toán.

Một số hình ảnh hội thảo

Hội thảo `Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ`

Hội thảo `Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ`

Hội thảo `Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ`

Hội thảo `Chuẩn mực và tổ chức công tác kiểm toán nội bộ`

  • Thứ Ba, 15:04 12/11/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019
Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Thứ Năm, 21:16 17/10/2019
Kế hoạch Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Kế hoạch Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Thứ Sáu, 13:11 11/10/2019

Các bài đã đăng

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

The International Conference on Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting for Sustainable Development, 2020

Thứ Năm, 09:23 09/01/2020
Tọa đàm "Lớp học đảo ngược-Kích hoạt sáng tạo thế hệ Z"

Tọa đàm "Lớp học đảo ngược-Kích hoạt sáng tạo thế hệ Z"

Thứ Ba, 20:52 17/12/2019
Hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán lần thứ 1-VCAA tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo quốc gia về Kế toán, Kiểm toán lần thứ 1-VCAA tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 11:39 16/12/2019
Bảo vệ đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của Đại học Công nghiệp Hà Nội” của TS Giáp Đăng Kha

Bảo vệ đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành kiểm toán của Đại học Công nghiệp Hà Nội” của TS Giáp Đăng Kha

Thứ Sáu, 12:20 06/12/2019
Tọa đàm "Đạo đức nghề nghiệp trong chương trình giảng dạy đại học"

Tọa đàm "Đạo đức nghề nghiệp trong chương trình giảng dạy đại học"

Thứ Ba, 15:30 12/11/2019
Hội thảo quốc tế về Tài chính, kế toán và kiểm toán ICFAA 2019

Hội thảo quốc tế về Tài chính, kế toán và kiểm toán ICFAA 2019

Thứ Ba, 14:41 12/11/2019
Tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo hoạt động dạy học và tăng cường giáo dục khởi nghiệp trong trường học"

Tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo hoạt động dạy học và tăng cường giáo dục khởi nghiệp trong trường học"

Thứ Hai, 21:50 04/11/2019
Tọa đàm "Đổi mới chương trình đào tạo ngành Kiểm toán"

Tọa đàm "Đổi mới chương trình đào tạo ngành Kiểm toán"

Thứ Sáu, 14:59 01/11/2019
Đào tạo học phần F2-ACCA Management Accounting cho các giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh

Đào tạo học phần F2-ACCA Management Accounting cho các giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh

Thứ Năm, 08:55 24/10/2019
Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Thứ Năm, 21:16 17/10/2019

Video giới thiệu