Hướng dẫn tổ chức thực hiện học tập học phần Đề án môn học Khóa 13

Thực hiện kế hoạch tổ chức học tập học phần Đề án môn học. Khoa Kế toán Kiểm toán gửi tài liệu hướng dẫn dạy học học phần Đề án môn học Đại học khóa 13. Các thầy cô và sinh viên thực hiện theo các nội dung trong tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn tổ chức học tập học phần Đề án môn học

  • Chủ Nhật, 08:53 10/01/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp

Thứ Hai, 09:58 04/01/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Đại học Khóa 12

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Đại học Khóa 12

Thứ Sáu, 08:05 25/12/2020
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 12

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 12

Thứ Sáu, 07:53 25/12/2020
Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

Thứ Hai, 15:22 02/11/2020
Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Thứ Sáu, 00:00 30/10/2020

Video giới thiệu