Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, bộ môn Kế toán công đã tọa đàm, trao đổi về thiết kế bài giảng tích hợp cho học phần "Nguyên lý kế toán". Đây là học phần được giảng dạy cho nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau của khối Kinh tế của Nhà trường. Là học phần tiên phong giảng dạy theo hướng tích hợp trong số 04 học phần khoa Kế toán Kiểm toán đăng kí thực hiện giảng dạy năm học 2020-2021, bộ môn đã tập trung nhiều thời gian và công sức cho việc xây dựng chương trình tổ chức dạy học, đề cương bài giảng, nội dung các bài học online, offline. Trong quá trình thực hiện, các giảng viên gặp khá nhiều khó khăn nhất là trong xây dựng tài liệu học online. Ban chủ nhiệm khoa, trưởng các bộ môn đa xđóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp bộ môn Kế toán công tổ chức triển khai học phần có hiệu quả.

Một số hình ảnh về buổi tọa đàm

Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

  • Thứ Hai, 15:22 02/11/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Thứ Sáu, 00:00 30/10/2020
Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Thứ Sáu, 13:49 18/09/2020
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2020

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2020

Thứ Năm, 22:08 20/08/2020
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020

Thứ Năm, 09:18 20/08/2020
Hội thảo Chuyên môn đề tài NCS "Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Hội thảo Chuyên môn đề tài NCS "Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Thứ Ba, 14:47 14/07/2020

Video giới thiệu