Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Để thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kiểm toán Khóa 13, Khoa Kế toán Kiểm toán bạn hành Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán. Các Giáo viên hướng dẫn và sinh viên chú ý thực hiện theo nội dung, quy định trong tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

  • Thứ Ba, 15:54 28/12/2021

Tags: