Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp

Khoa gửi các thầy cô hướng dẫn, CVHT, GVCN và các sinh viên danh sách phân công hướng thực tập tốt nghiệp. Các sinh viên chủ động liên lạc với các thầy cô hướng dẫn để thực hiện các hoạt động thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch.

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 12

  • Thứ Hai, 09:58 04/01/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Đại học Khóa 12

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Đại học Khóa 12

Thứ Sáu, 08:05 25/12/2020
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 12

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 12

Thứ Sáu, 07:53 25/12/2020
Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

Tọa đàm về xây dựng bài giảng tích hợp

Thứ Hai, 15:22 02/11/2020
Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán

Thứ Sáu, 00:00 30/10/2020
Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Thứ Sáu, 13:49 18/09/2020

Video giới thiệu