Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán được thiết kế với mục tiêu: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghề nghiệp kiểm toán để phân tích, giải quyết những vấn đề liên quan đến kiểm toán trong các doanh nghiệp, có khả năng linh hoạt và thích ứng cao với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể ứng tuyển và làm việc tại các vị trí như: Trợ lý kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán, chuyên viên bộ phận kiểm toán nội bộ, kế toán viên, chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các tổ chức kinh tế, nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối ngành Kinh doanh – quản lý, ngành Kế toán, Kiểm toán.

Nội dung bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021 _ TẢI TẠI ĐÂY

  • Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Tài liệu hướng dẫn thực tập cơ sở ngành - Ngành Kiểm toán

Tài liệu hướng dẫn thực tập cơ sở ngành - Ngành Kiểm toán

Thứ Năm, 10:41 15/04/2021
Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Khóa 12 ngành Kế toán, Kiểm toán

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Khóa 12 ngành Kế toán, Kiểm toán

Thứ Sáu, 10:45 05/03/2021
Hướng dẫn tổ chức thực hiện học tập học phần Đề án môn học Khóa 13

Hướng dẫn tổ chức thực hiện học tập học phần Đề án môn học Khóa 13

Chủ Nhật, 08:53 10/01/2021
Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp

Thứ Hai, 09:58 04/01/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Đại học Khóa 12

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Đại học Khóa 12

Thứ Sáu, 08:05 25/12/2020

Video giới thiệu