Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2020-Chủ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga

Chiều ngày 8 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiến hành nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2020 mã số 35-RD/2020 tên đề tài là "Nghiên cứu tổ chức kiểm toán nội bộ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội" do PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga chủ trì. Đề tài được đăng kí thực hiện trong năm 2020.

Thay mặt nhóm nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, TS. Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch hội đồng đã kết luận đề tài được đánh giá là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao đối với Nhà trường cả trong hoạt động đào tạo sinh viên ngành Kế toán Kiểm toán và trong công tác quản lý của Nhà trường; đề tài đã nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ của Nhà trường, các đặc điểm đặc thù của Nhà trường, những thách thức, rủi ro mà Nhà trường sẽ phải đối mặt, từ đó đề xuất tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trong Nhà trường để tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2020-Chủ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2020-Chủ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga

  • Thứ Ba, 15:59 09/11/2021

Tags: