Tuần lễ Kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán

Từ ngày 18.10.2021 đến 24.10.2021, Học viện Tài chính phối hợp với VACPA tổ chức "Tuần lễ kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế lần thứ V cho sinh viên" ngành Kế toán, Kiểm toán của Học viện Tài chính và một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội theo hình thức trực tuyến qua Zoom. Với 36 phòng zoom với 36 chủ đề được trao đổi bởi 36 diễn giả đến từ các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp cho 4.000 sinh viên với 12.000 lượt đăng kí. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có hơn 400 sinh viên tham gia. Chương trình được đánh giá thành công.

Nhằm tăng cường kĩ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên, Học viện Tài chính phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức “Tuần lễ kĩ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên lần thứ V”. Chương trình hướng đến nhằm tăng cường kĩ năng mềm (kĩ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, kĩ nâng thuyết trình, viết CV, tham gia phỏng vấn tuyển dụng; kĩ năng chuyên môn tài chính, kế toán, kinh doanh…) và thông tin về cơ hội thực tập, tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp.
Tuần lễ bao gồm 36 CHƯƠNG TRÌNH chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn thực tế tài chính, kế toán, kiểm toán và kinh doanh của 36 diễn giả/nhóm diễn giả là các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia thực tiễn (Được thực hiện hoàn toàn online trên nền tảng Zoom Meeting)
- 36 zoom của chương trình được chia thành 3 nhóm (theo thời gian diễn ra chương trình). Tại mỗi nhóm, các em đang kí tham gia 1 zoom theo chủ đề phù hợp (Các chủ đề về đào tạo kĩ năng thích hợp với mọi sinh viên; các chủ đề về kinh nghiệm làm việc, kĩ năng phỏng vấn, ứng tuyển và cơ hội thực tập phù hợp với các em sinh viên năm thứ 3, thứ 4). Mỗi sinh viên đều có cơ hội tham gia tối đa 3 zoom theo các khung giờ khác nhau.
Các sinh viên đã rất hào hứng tham dự chương trình, các bạn sinh viên đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích và những nội dung trao đổi quý báu của các diễn giả.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có hơn 400 sinh viên tham gia các chương trình. Trải nghiệm tuần lễ kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế đã mang lại cho các em sinh viên những trải nghiệm thú vị và giá trị hữu ích cho công việc và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Tuần lễ Kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán

Tuần lễ Kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán

Tuần lễ Kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toánTuần lễ Kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán

Tuần lễ Kỹ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán

  • Thứ Năm, 20:36 21/10/2021

Tags: