Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Ngày 17 tháng 09 năm 2020, Khoa Sau địa học phối hợp với khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị NGọc Điệp. Đến tham dự có các nhà khoa học là thành viên của Hội đồng đánh giá, các cán bộ hướng dẫn NCS, các thầy cô trong khoa SĐH, các NCS và các nhà khoa học khác trong và ngoài trường.

Hội đồng đã nghe NCS Vũ Thị Bích Hà trình bày chuyên đề 2: " Cơ sở lí luận về ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá trị doanh nghiệp" và chuyên đề 3 "Phương pháp nghiên cứu". Các chuyên đề sau khi NCS Vũ Thị Bích Hà trình bày đã được các nhà khoa học trong hội đồng cũng như các khách mời tham dự trao đổi chi tiết về các kết quả đạt được và những điểm còn tồn tại cần khắc phục, sửa chữa. Theo ý kiến của NCS các ý kiến đóng có giá trị rất lớn với NCS, giúp cho NCS tiếp tục hoàn thiện luận án để bảo vệ các cấp.

Hội đồng đã nghe NCS Nguyễn Thị Ngọc Diệp trình bày chuyên đề 2: " Cơ sở lí luận về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam" và chuyên đề 3 "Phương pháp nghiên cứu". Các chuyên đề sau khi NCS Nguyễn Thị Ngọc Diệp trình bày đã được các nhà khoa học trong hội đồng cũng như các khách mời tham dự trao đổi chi tiết về các kết quả đạt được và những điểm còn tồn tại cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt là về phương pháp nghiên cứu. Theo ý kiến của NCS các ý kiến đóng có giá trị rất lớn với NCS, giúp cho NCS tiếp tục hoàn thiện luận án để bảo vệ các cấp.

Hội đồng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của 02 NCS

Một số hình ảnh của buổi đánh giá chuyên đề Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  • Thứ Sáu, 13:49 18/09/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2020

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2020

Thứ Năm, 22:08 20/08/2020
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020

Thứ Năm, 09:18 20/08/2020
Hội thảo Chuyên môn đề tài NCS "Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Hội thảo Chuyên môn đề tài NCS "Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Thứ Ba, 14:47 14/07/2020
Khảo sát chất lượng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán 2020

Khảo sát chất lượng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán 2020

Thứ Tư, 09:00 01/07/2020

Hồ sơ đề xuất mở ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh-Phần 2

Thứ Bảy, 15:30 27/06/2020

Video giới thiệu