Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020

Chương trình đào tạo ngành Kế toán được thiết kế với mục tiêu: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực nghề nghiệp kế toán để phân tích, giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, có khả năng linh hoạt và thích ứng cao với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể ứng tuyển và làm việc tại các vị trí như: Kế toán các phần hành, kế toán tổng hợp, kiểm soát viên, thanh tra viên, chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các tổ chức kinh tế, nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo khối ngành Kinh doanh – quản lý, ngành Kế toán, Kiểm toán.

Nội dung bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2020 TẢI TẠI ĐÂY

  • Thứ Năm, 09:18 20/08/2020

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Hội thảo Chuyên môn đề tài NCS "Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Hội thảo Chuyên môn đề tài NCS "Tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".

Thứ Ba, 14:47 14/07/2020
Khảo sát chất lượng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán 2020

Khảo sát chất lượng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán 2020

Thứ Tư, 09:00 01/07/2020

Hồ sơ đề xuất mở ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh-Phần 2

Thứ Bảy, 15:30 27/06/2020

Hồ sơ đề xuất mở ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh-Phần 1

Thứ Bảy, 15:00 27/06/2020
Danh sách phân công hướng dẫn thực tập cơ sở ngành-Hệ Đại học khóa 12-Chính quy

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập cơ sở ngành-Hệ Đại học khóa 12-Chính quy

Thứ Ba, 23:53 24/03/2020

Video giới thiệu