Khảo sát chất lượng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán 2020

Với mục đích Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành Kế toán, Kiểm toán. Khoa Kế toán triển khai khảo sát Các bên liên quan về các hoạt động về Đào tạo.

Đề nghị các GVCN, CVHT, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai hoạt động khảo sát toàn thể sinh viên của Khoa Kế toán Kiểm toán

Các giảng viên thực hiện khảo sát và khảo sát lấy ý kiến của các doanh nghiệp

Thời gian từ 15/07/2020 đến 15/08/2020

(1) Khảo sát cựu sinh viên (Gồm Đại học khóa 9,10,11)

https://forms.gle/x92zpWL89Xxu8Ncs5

(2) Khảo sát sinh viên năm 3-4 (Gồm Đại học khóa 12,13)

https://forms.gle/sBRT3skRygaX4CFW6

(3) Khảo sát sinh viên năm 1,2 (Gồm Đại học khóa 14)

https://forms.gle/Vixue65AnEfxN6AX9

(4) Khảo sát doanh nghiệp

https://forms.gle/UzCWjgtQ24PP2whr9

(5) Khảo sát ý kiến giảng viên

https://forms.gle/MePQoZexJxJumZCE8

  • Thứ Tư, 09:00 01/07/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kiểm toán-Khóa 13

Thứ Ba, 15:54 28/12/2021
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 13

Thứ Ba, 15:46 28/12/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh năm 2021

Thứ Sáu, 09:35 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kiểm toán năm 2021

Thứ Sáu, 09:25 20/08/2021

Hồ sơ đề xuất mở ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh-Phần 2

Thứ Bảy, 15:30 27/06/2020

Hồ sơ đề xuất mở ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh-Phần 1

Thứ Bảy, 15:00 27/06/2020
Danh sách phân công hướng dẫn thực tập cơ sở ngành-Hệ Đại học khóa 12-Chính quy

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập cơ sở ngành-Hệ Đại học khóa 12-Chính quy

Thứ Ba, 23:53 24/03/2020
Hướng dẫn thực tập Cơ sở ngành Kiểm toán-ĐH K12

Hướng dẫn thực tập Cơ sở ngành Kiểm toán-ĐH K12

Thứ Ba, 23:49 24/03/2020
Hướng dẫn thực tập Cơ sở ngành Kế toán-ĐH K12

Hướng dẫn thực tập Cơ sở ngành Kế toán-ĐH K12

Thứ Ba, 23:42 24/03/2020

Video giới thiệu