Đào tạo phương pháp nghiên cứu cho sinh viên các nhóm NCKH năm học 2020-2021

Ngày 25 tháng 10 năm 2020, Khoa kế toán Kiểm toán đã thực hiện kế hoạch đào tạo phương pháp, cách thức tổ chức triển khai các hoạt động NCKH cho sinh viên đăng kí đề tài NCKH năm học 2020-2021. Các sinh viên từ 43 nhóm NCKH năm học 2020-2021 đã tham gia học tập đầy đủ. Tại buổi đào tạo, PGS.TS Đặng Ngọc Hùng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu như cách thức tìm kiếm tài liệu, cách thức tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, phương pháp nghiên cứu định lượng theo một số phần mềm phân tích dữ liệu. PGS.TS Đặng Ngọc Hùng đã chia sẻ, trao đổi và giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên.

Đây là hoạt động thường niên của khoa để hỗ trợ cho các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học có những định hướng ban đầu để triển khai các công việc thực hiện nghiên cứu đề tài. Các hoạt động đào tạo được sinh viên đón nhận và tham gia rất đầy đủ.

Một số hình ảnh của ngày đào tạo

Đào tạo phương pháp nghiên cứu cho sinh viên các nhóm NCKH năm học 2020-2021

Đào tạo phương pháp nghiên cứu cho sinh viên các nhóm NCKH năm học 2020-2021Đào tạo phương pháp nghiên cứu cho sinh viên các nhóm NCKH năm học 2020-2021

  • Thứ Hai, 13:40 26/10/2020

Tags: