Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020

Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán năm 2020.

Hồ sơ dự tuyển, môn thi dự tuyển, thời gian dự tuyển và các nội dung liên quan khác trong file Thông báo đính kèm

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020

  • Thứ Sáu, 22:28 01/05/2020

Tags: