Thẩm định đề cương luận văn của Cao học khóa 9-Đợt 1 ngành Kế toán

Khoa Kế toán Kiểm toán phối hợp với khoa Sau đại học tổ chức buổi thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho các cao học viên khóa 9-Đợt 1. Buổi thẩm định có sự tham gia đầy đủ của các thành viên hội đồng, các cao học viên. Trong quá trình thẩm định, các nhà khoa học trong hội đồng thẩm định đã nhận xét, đánh giá chi tiết để đóng góp ý kiến cho các đề cương chi tiết giúp cao học viên hoàn thiện phục vụ tiếp tục thực hiện luận văn tốt nghiệp

Thẩm định đề cương luận văn của Cao học khóa 9-Đợt 1 ngành Kế toán

Thẩm định đề cương luận văn của Cao học khóa 9-Đợt 1 ngành Kế toán

  • Thứ Năm, 22:52 28/05/2020

Tags: