Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019-Đợt 2

Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Tiến sĩ (Khóa 3), Thạc sĩ (Khóa 9) Đợt 2-Năm 2019

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019-Đợt 2

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ ngành Kế toán 2019-Đợt 2

Phát hành hồ sơ: Liên tục trong giờ hành chính, thời gian nộp hồ sơ và lệ phí từ 01.08.2019-18.10.2019, Học bổ sung từ 06.09.2019-17.10.2019.

Thi tuyển 09-10.11.2019, Công bố kết quả 18.11.2019, Nhập học 30.11.2019.

Thông tin chi tiết: Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 2019.pdf

  • Thứ Sáu, 15:09 02/08/2019

Tags: