Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Tiến sĩ (Khóa 3), Thạc sĩ (Khóa 9) Đợt 1-Năm 2019

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ ngành Kế toán 2019

Phát hành hồ sơ: Liên tục trong giờ hành chính, thời gian nộp hồ sơ và lệ phí từ 15.4-15.5.2019, Xét tuyển từ 20-25.5.2019, Công bố kết quả 7.6.2019, Nhập học 14.6.2019. Thông tin chi tiết:/media/29/uffile-upload-no-title29451.pdf

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ 2019: Phát hành hồ sơ: Liên tục trong giờ hành chính, thời gian nộp hồ sơ và lệ phí từ 01.03-17.5.2019, Thi tuyển 08-09.06.2019, Công bố kết quả 17.6.2019, Nhập học 29.6.2019. Thông tin chi tiết: /media/29/uffile-upload-no-title29452.pdf

  • Thứ Năm, 15:38 18/04/2019

Tags: