Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Liên chi đoàn Kế toán Kiểm toán thông báo đến các sinh viên về việc hoàn thiện hồ sơ xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Đây là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam và đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc gia. Danh hiệu là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Đạo đức tốt - Học tập tốt – Thể lực tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt".

🔸 Tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường: https://tinyurl.com/tieuchuan-danhhieu

🔸 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ: https://tinyurl.com/huongdan-hoanthienhoso

🔸 Mẫu báo cáo thành tích cá nhân: https://tinyurl.com/maubaocao-thanhtichcanhan

🔸 Tổng hợp bộ văn bản dành cho các Liên chi Hội Sinh viên:

https://tinyurl.com/5tot-guiLCHSV

Hồ sơ bản mềm (bao gồm trích ngang tổng hợp, báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu)

Thời gian: trước 16h30, 5/11/2020.

Hồ sơ bản cứng (bao gồm báo cáo thành tích các cá nhân, minh chứng kèm theo.

Thời gian: trước 16h30 ngày 07/11/2020.

LƯU Ý:

Sau thời hạn trên, Hội Sinh viên Trường sẽ không xét.

Trích ngang các danh hiệu Sinh viên 5 tốt thực hiện theo file word (có mẫu đính kèm).

Bản cứng cần xác nhận bởi liên chi hội trưởng.

Thông tin liên hệ: Dương Văn Nam - LCH trưởng LCH SV khoa KTKT, SĐT: 0967864758

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

  • Thứ Hai, 08:27 02/11/2020

Tags: