Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

Ngày 13 tháng 08 năm 2020, Chi Bộ Khoa Kế toán Kiểm toán đã tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú vào Đảng là sinh viên Tạ Thị Ngọc Anh lớp ĐH Kế toán -K11 vào Đảng. Đây là sinh viên xuất sắc trong cả học tập và rèn luyện, có nhiều thành tích trong các hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên góp phần vào sự phát triển chung của Khoa Kế toán Kiểm toán và Nhà trường. Sinh viên là những tấm gương sáng cho các sinh viên khác trong Khoa noi theo. Sau quá trình thử thách, phấn đấu không ngừng, có nhiều thành công trong các mặt học tập, tu dưỡng đạo đức, chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán hoàn thiện các thủ tục và tổ chức lễ kết nạp cho sinh viên Tạ Thị Ngọc Anh. Thay mặt chi Bộ đồng chí Đặng Ngọc Hùng-Bí thư chi bộ đã có những chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới Tạ Thị Ngọc Anh trong thời gian thử thách cũng như phân công đảng viên giúp đỡ trong thời gian dự bị

Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

  • Thứ Sáu, 00:06 14/08/2020

Tags: