Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Xét chọn và vinh danh sinh viên 5 Tốt là hoạt động thường niên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để ghi nhận sự cố gắng học tập và rèn luyện của các em sinh viên trên nhiều mặt khác nhau, sinh viên 5 Tốt không chỉ là những người có kết quả học tập Tốt, đạo đức Tốt mà còn có sức khỏe Tốt, tham gia tích cực các hoạt động tập thể và hội nhập Tốt.

Năm học 201-2019 Khoa Kế toán Kiểm toán có 10 sinh viên được nhà trường xét chon và vinh doanh sinh viên 5 Tốt. Đây là những tấm gương sáng điển hình cho những sinh viên của Khoa học tập và noi theo.

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

Sinh viên 5 Tốt cấp Trường của khoa Kế toán Kiểm toán năm 2019

  • Thứ Hai, 15:15 03/02/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

Trao học bổng Nitori cho sinh viên

Trao học bổng Nitori cho sinh viên

Thứ Năm, 08:44 26/11/2020
Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thông báo xét duyệt sinh viên 5 Tốt

Thứ Hai, 08:27 02/11/2020
Nữ sinh ĐHKT Khóa 11 tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐHCNHN được vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử giám

Nữ sinh ĐHKT Khóa 11 tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐHCNHN được vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử giám

Thứ Ba, 11:11 15/09/2020
Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

Thứ Sáu, 00:06 14/08/2020
Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

Lễ kết nạp quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng

Thứ Tư, 23:50 01/07/2020
Học bổng nuôi dưỡng tài năng bảo hiểm năm 2019

Học bổng nuôi dưỡng tài năng bảo hiểm năm 2019

Thứ Tư, 11:46 27/11/2019
Vinh danh sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Khóa 13-Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Vinh danh sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Khóa 13-Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thứ Ba, 11:26 05/11/2019
Vinh danh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện Khóa 12-Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Vinh danh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện Khóa 12-Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thứ Ba, 11:15 05/11/2019
Vinh danh sinh viên Đại học Khóa 11 có thành tích xuất sắc trong học tập kỳ 2 năm học 2018-2019

Vinh danh sinh viên Đại học Khóa 11 có thành tích xuất sắc trong học tập kỳ 2 năm học 2018-2019

Thứ Hai, 20:10 04/11/2019
Vinh danh sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Khóa 13-Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Vinh danh sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện Khóa 13-Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thứ Bảy, 10:22 01/06/2019

Video giới thiệu