Tổng hợp các bài báo, báo cáo khoa học của các giảng viên trong khoa Kế toán-Kiểm toán năm học 2017-2018

Tổng hợp các bài báo, báo cáo khoa học của các giảng viên trong khoa Kế toán-Kiểm toán năm học 2017-2018

tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 07:16 10/08/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Thứ Sáu, 15:30 10/05/2019
Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Thứ Sáu, 21:43 12/04/2019
Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Thứ Hai, 13:03 25/03/2019
The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

Thứ Hai, 21:56 11/03/2019
Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Thứ Hai, 13:39 04/03/2019

Investigation of The Impact of Financial Information on Stock Prices: The Case of Vietnam

Thứ Hai, 10:01 28/05/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2018

Thứ Bảy, 13:51 21/04/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2018

Thứ Sáu, 11:11 20/04/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2017

Chủ Nhật, 20:19 15/04/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2017

Chủ Nhật, 11:15 15/04/2018

Video giới thiệu