Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2018

Của giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Cộng nghiệp Hà Nội

(Cập nhật đến ngày 20/04/2018)

STT

Tên bài báo

Tên tác giả/Tên đồng tác giả

Tên hội thảo

Năm xuất bản

Địa điểm tổ chức

Ghi chú

1

Factors Affecting The
Intentions Of Greening The
Campus: A Study Of Hanoi
University Of Industry

Nguyen Phuong Anh, Nguyen Thi Thanh Loan

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

2

Sub-National Governance
Institutions And Foreign
Direct Investment: Evidence
From Vietnam

Nguyen Phuong Anh,

Le Quang Canh

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

3

Investigation of the Impact of
Financial Information
Relevance on Stock Prices:
The Case of Vietnam

Dang Ngoc Hung,
Tran Manh Dung

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

4

Effects Of Working Capital
Management To The
Profitability Of Enterprises
Listed In Ho Chi Minh Stock
Exchanges

Vu Thi Thuy Van,
Dang Thi Quynh Van,
Nguyen Viet Ha

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

5

Factors Affecting The
Household’s Repayment
Ability On Time In The
Mekong Delta,Vietnam

Vo Thi Van Na,
Nguyen Thi Hong Nga

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

6

Intention To Use Responsibility Accounting In Vietnamese
Enterprises

Nguyen Thi Hong Nga,

Nguyen Thi Thanh Loan,

Cao Thi Huyen Trang

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

7

The Influence Of Auditor's
Factors On The Performance
Auditing Quality Of OdaFunded Investment Project
Audits Conducted By The
State Audit Office Of Vietnam

Vu Thi Kim Anh,
Hoang Thi Viet Ha

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

8

Factors Affecting Disclosure
Level Of Environmental
Accounting Information – The
Case Of Vietnamese Firms
Doing Business Under The
Model Parent Company –
Subsidiary Company

Nguyen La Soa,
Tran Thi Hang,
Nguyen Thi Nga

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

9

Impact of Privatization on
Operating Efficiency: The
Case of Vietnam

Nguyen Thi Xuan Hong, Nguyen
La Soa,
Trang Manh Dung

The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

2018

Hanoi University of Industry, Vietnam

Full Paper

  • Thứ Sáu, 11:11 20/04/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Thứ Sáu, 15:30 10/05/2019
Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Thứ Sáu, 21:43 12/04/2019
Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Thứ Hai, 13:03 25/03/2019
The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

Thứ Hai, 21:56 11/03/2019
Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Thứ Hai, 13:39 04/03/2019

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2017

Chủ Nhật, 20:19 15/04/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2017

Chủ Nhật, 11:15 15/04/2018

Tổng hợp các bài báo, báo cáo khoa học của giảng viên khoa Kế toán-Kiểm toán năm học 2016-2017

Thứ Tư, 07:24 30/08/2017

Danh mục bài cáo công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia, quốc tế từ năm 2012-2015 Chi tiết

Thứ Hai, 10:57 31/08/2015

Video giới thiệu