Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2018

Của giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Cộng nghiệp Hà Nội

(Cập nhật đến 21/04/2018)

STT

Tên bài báo

Tên tác giả/Tên đồng tác giả

Tên tạp chí

Năm xuất bản

Xếp hạng tạp chí

1

The Study of Factors Affecting the Timeliness of Financial Reports: The Experiments on Listed Companies in Vietnam

Hoang Thi Viet Ha,Dang Ngoc Hung, Nguyen Thi Thanh Phuong

Asian Economic and Financial Review, Vol. 8, No. 2, 294-307

2018

C

2

Impact of Accounting Information on Financial Statements to the Stock Price of the Energy Enterprises Listed on Vietnam’s Stock Market

Dang Ngoc Hung, Hoang Thi Viet Ha, Dang Thai Binh

International Journal of Energy Economics and Policy 8(2)

2018

Scopus

3

Impact of Accounting Data on Stock Prices: The Case of Vietnam

Hoang Thi Viet Ha,Dang Ngoc Hung, Tran Manh Dung

International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2017, Vol. 8, No. 1

2018

C

  • Thứ Bảy, 13:51 21/04/2018

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Thứ Sáu, 15:30 10/05/2019
Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Thứ Sáu, 21:43 12/04/2019
Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Thứ Hai, 13:03 25/03/2019
The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

Thứ Hai, 21:56 11/03/2019
Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Thứ Hai, 13:39 04/03/2019

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2018

Thứ Sáu, 11:11 20/04/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế năm 2017

Chủ Nhật, 20:19 15/04/2018

Tổng hợp các bài báo khoa học đăng tại các Hội thảo quốc tế năm 2017

Chủ Nhật, 11:15 15/04/2018

Tổng hợp các bài báo, báo cáo khoa học của giảng viên khoa Kế toán-Kiểm toán năm học 2016-2017

Thứ Tư, 07:24 30/08/2017

Danh mục bài cáo công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia, quốc tế từ năm 2012-2015 Chi tiết

Thứ Hai, 10:57 31/08/2015

Video giới thiệu