Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH Phần mềm và dịch vụ công nghệ STS

Công ty TNHH Phần mềm và dịch vụ công nghệ STS là một công ty có trên 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên triển khai ERP, tốt nghiệp ngành kế toán tài chính. Thông tin chi tiết về tuyển dụng xem tại Thông báo tuyển dụng

  • Thứ Hai, 08:52 10/06/2019

Tags: