Thông báo tuyển dụng thực tập sinh của các công ty

Khoa Kế toán Kiểm toán gửi các thầy cô và sinh viên danh sách các công ty nhận thực tập sinh ngành Kế toán, Kiểm toán. Các GVCN, CVHT và GV truyền thông đến sinh viên ĐH Kế toán, Kiểm toán khóa 12

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh của các công ty

Danh sách các công ty nhận ứng tuyển thực tập sinh

  • Thứ Sáu, 08:52 25/12/2020

Tags: