Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam

Từ ngày 08.8.2019 đến ngày 11.8.2019, đoàn cán bộ quản lý Khoa và bộ môn khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đến tham quan và làm việc với bốn (04) trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các trường đã trao đổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong các hoạt động quản lý đào tạo chung của nhà trường cũng như hoạt động cụ thể tại các Khoa Kế toán Kiểm toán của trường. Chuyến làm việc được đánh giá là rất thành công.

Từ ngày 08.8.2019 đến ngày 11.8.2019, đoàn cán bộ quản lý Khoa và bộ môn khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đến và làm việc, trao đổi kinh nghiệm quản lý đào tạo, xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, hợp tác với các hiệp hội nghề nghiệp, phát triển quan hệ doanh nghiệp và nhiều các hoạt động hỗ trợ đào tạo khác với trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế-Luật-Đại học Quốc gia TPHCM, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Đoàn là việc đã được tham quan cơ sở vật chất của các trường như hệ thống phòng học chất lượng cao, hệ thống thư viện, phòng nghiên cứu,... đặc biệt là hệ thống các phòng học mô phỏng của ngành Kế toán Kiểm toán. Hầu hết các trường đều tạo không gian mở cho sinh viên nghiên cứu, học tập, hỗ trợ tích cực các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên. Chương trình đào tạo của các trường đều được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN do đó Đoàn công tác đã được được chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo cũng như kiểm định chương trình, đặc biệt là hoạt động đảm bảo chất lượng.

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam

Ảnh: Chụp hình lưu niệm với trường Đại học Kinh tế TPHCM (UHE)

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía NamẢnh: Chụp ảnh lưu niệm với trường Đại học Kinh tế-Luật-Đại học quốc gia TPHCM

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam

Ảnh: Chụp hình lưu niệm với trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam Ảnh: Chụp lưu niệm với trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam

Ảnh: Tham quan phòng kế toán mô phòng của trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản lý với các trường đại học phía Nam

Ảnh: Tham quan phòng Start up của sinh viên trường Đại học Kinh tế -Luật -Đại học Quốc gia TPHCM

  • Thứ Hai, 12:33 12/08/2019

Tags: