GIAO NHIỆM VỤ HỌC TẬP, TRAO QUÀ, HỌC BỔNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN LỚP HỌC TÍCH HỢP ĐỊNH HƯỚNG THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH ACCA

Theo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán giữa Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA và Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội ngày 06/09/2022. Ngày hôm nay 16/09/2022, ban lãnh đạo khoa Kế toán – Kiểm toán PGS.TS Đặng Ngọc Hùng, TS Trương Thanh Hằng cùng các cố vấn học tập của khoa đã lên hai lớp học được nhận tài trợ học bổng, hỗ trợ đào tạo từ ACCA Việt Nam để định hướng dự thi chứng nhận quốc tế học phần Management Accounting và Financial Accounting, trao những món quà nhỏ của ACCA Việt Nam, động viên, khích lệ và giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên.

Ngày 06/09/2022, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với tổ chức nghề nghiệp Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA tại Việt Nam. Theo đó HAUI phối hợp với ACCA Việt Nam thực hiện giảng dạy và hỗ trợ sinh viên theo đuổi, học tập, nghiên cứu và thi các môn học của ACCA được tích hợp trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán và Kiểm toán của trường bao gồm hai (02) môn: Management Accounting; Financial Accounting.

Tại buổi học đầu tiên của các hai (02) lớp định hướng thi chứng nhận của ACCA, được tài trợ học bổng học tập từ tổ chức ACCA Việt Nam, PGS.TS Đặng Ngọc Hùng cùng tập thể ban lãnh đạo khoa, các thầy cô giáo cố vấn học tập đã lên các lớp, động viên, khích lệ tinh thần học tập của các sinh viên và giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên hai (02) lớp, trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 dự thi thành công lấy chứng nhận quốc tế cho học phần Management Accounting vào cuối tháng 12/2022.

Giao nhiệm vụ cho sinh viên lớp học tích hợp định hướng thi chứng nhận quốc tế của tổ chức nghề nghiệp ACCA, trao quà, học bổng hỗ trợ đào tạo thi chứng chỉ quốc tế của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCAHình ảnh PGS.TS Đặng Ngọc Hùng lên phát biểu, động viên, khích lệ và giao nhiệm vụ cho các sinh viên

Giao nhiệm vụ cho sinh viên lớp học tích hợp định hướng thi chứng nhận quốc tế của tổ chức nghề nghiệp ACCA, trao quà, học bổng hỗ trợ đào tạo thi chứng chỉ quốc tế của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCAHình ảnh PGS.TS Đặng Ngọc Hùng lên trao quà của hiệp hội ACCA Việt Nam cho sinh viên

Các sinh viên tài năng của khoa Kế toán – Kiểm toán - Đại học Công Nghiệp Hà Nội tham gia các trong các lớp học hỗtrợ này sẽ được quyền tiếp cận và sử dụng các ấn phẩm, các học phần trực tuyến Webinar hướng dẫn học và thi ACCA và/hoặc các nguồn học tài liệu trực tuyến do ACCA xây dựng miễn phí dành cho học viên để học theo chương trình ACCA.

Ban lãnh đạo khoa Kế toán - Kiểm toán cùng toàn thể các giảng viên, cố vấn học tập của khoa chúc các em sinh viên học tập hiệu quả, thành công, thi đạt chứng nhận quốc tế các học phần của ACCA, tiến tới được cấp chứng chỉ quốc tế của hiệp hội, mở rộng hơn con đường nghề nghiệp, tiến tới các ước mơ, hoài bão tươi đẹp trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt, trao đổi, động viên, khích lệ tinh thần học tập của lãnh đạo khoa Kế toán - Kiểm toán.

Giao nhiệm vụ cho sinh viên lớp học tích hợp định hướng thi chứng nhận quốc tế của tổ chức nghề nghiệp ACCA, trao quà, học bổng hỗ trợ đào tạo thi chứng chỉ quốc tế của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCATS Trương Thanh Hằng - Phó trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán lên trao quà của tổ chức nghề nghiệp ACCA Việt Nam cho các em

Giao nhiệm vụ cho sinh viên lớp học tích hợp định hướng thi chứng nhận quốc tế của tổ chức nghề nghiệp ACCA, trao quà, học bổng hỗ trợ đào tạo thi chứng chỉ quốc tế của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA PGS.TS Đặng Ngọc Hùng -Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo và sinh viên lớp học định hướng thi chứng nhận của ACCA

Giao nhiệm vụ cho sinh viên lớp học tích hợp định hướng thi chứng nhận quốc tế của tổ chức nghề nghiệp ACCA, trao quà, học bổng hỗ trợ đào tạo thi chứng chỉ quốc tế của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA TS Trương Thanh Hằng - Phó trưởng khoa Kế toán Kiểm toán chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo và sinh viên lớp học định hướng thi chứng nhận của ACCA

Giao nhiệm vụ cho sinh viên lớp học tích hợp định hướng thi chứng nhận quốc tế của tổ chức nghề nghiệp ACCA, trao quà, học bổng hỗ trợ đào tạo thi chứng chỉ quốc tế của Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCATập thể lãnh đạo khoa Kế toán - Kiểm toán chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo và sinh viên lớp học định hướng thi chứng nhận của ACCA

  • Thứ Sáu, 15:00 16/09/2022