TỌA ĐÀM “ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo của khoa Kế toán – Kiểm toán - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học của khoa kế toán kiểm toán và kế hoạch đón sinh viên đại học khóa 16 từ cơ sở 3 nhà trường lên học tại cơ sở 1,2 của nhà trường - Căn cứ vào kế hoạch hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm năm học 2022-2023 của Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường đại học Công nghiệp Hà Nội lập kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm, chủ đề “Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian:

+ Ca sáng: Từ 08h30-11h00, thứ 6, ngày 09 tháng 09 năm 2022

+ Ca chiều: Từ 13h30-17h00, thứ 6, ngày 09 tháng 09 năm 2022

- Địa điểm: Trực tiếp tại hội trường tầng 3-Nhà A11 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Thành phần: Toàn bộ sinh viên đại học khóa 16 khoa Kế toán kiểm toán

- Diễn giả:

+ Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Đối ngoại, khối Đào tạo – ACCA Việt Nam

+ Ông Vũ Văn Định - Giám đốc Tài chính - Vntrip, hội viên kỳ cựu ACCA

+ Bà Nguyễn Thị Thủy - Kế toán trưởng - IBM Việt Nam, hội viên kỳ cựu ACCA

- Khách mời: Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trưởng các chương trình đào tạo, Giảng viên điều phối chương trình, CVHT và các giảng viên.

2. Nội dung chương trình

Nội dung chương trình ca sáng

TT

Thời gian

Thời lượng

Nội dung

1

08h00 – 08h20

20 phút

Đón khách mời, sinh viên

2

08h20 –08h25

05 phút

Giới thiệu khách mời, đại biểu & chương trình – MC

3

08h25 – 8h35

10 phút

Văn nghệ chào mừng

4

08h35-08h50

15 phút

Đại diện lãnh đạo Khoa KTKT phát biểu

5

08h50-09h35

45 phút

Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Diễn giả chính:

6

09h35-09h50

15 phút

Một vài lưu ý trong quá trình học đối với sinh viên Khóa 16

7

09h50-10h05

15 phút

Xây dựng văn hóa học đường sinh viên khoa Kế toán kiểm toán

8

10h05– 10h15

10 phút

Chia sẻ kinh nghiệm học và thi các học phần của ACCA đạt kết quả cao

9

10h15-10h45

30 phút

Q&A

10

10h45 -10h50

05 phút

Phát biểu cảm ơn của BTC

Nội dung chương trình ca chiều

TT

Thời gian

Thời lượng

Nội dung

1

13h30 – 13h50

20 phút

Đón khách mời, sinh viên

2

13h50 –13h55

05 phút

Giới thiệu khách mời, đại biểu & chương trình – MC

3

13h55 – 14h05

10 phút

Văn nghệ chào mừng

4

14h05-14h20

15 phút

Đại diện lãnh đạo Khoa KTKT phát biểu

5

14h20-15h05

45 phút

Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Diễn giả chính:

6

15h05-15h20

15 phút

Một vài lưu ý trong quá trình học đối với sinh viên Khóa 16

7

15h20-15h35

15 phút

Xây dựng văn hóa học đường sinh viên khoa Kế toán kiểm toán

8

15h35– 15h45

10 phút

Chia sẻ kinh nghiệm học và thi các học phần của ACCA đạt kết quả cao

9

15h45-16h15

30 phút

Q&A

10

16h15 -16h20

05 phút

Phát biểu cảm ơn của BTC

  • Thứ Ba, 10:28 23/08/2022