TỌA ĐÀM “ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo của khoa Kế toán – Kiểm toán - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học của khoa kế toán kiểm toán và kế hoạch đón sinh viên đại học khóa 16 từ cơ sở 3 nhà trường lên học tại cơ sở 1,2 của nhà trường - Căn cứ vào kế hoạch hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm năm học 2022-2023 của Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa Kế toán Kiểm toán-Trường đại học Công nghiệp Hà Nội lập kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm, chủ đề “Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Xem thêm