Kế hoạch Tọa đàm "Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp"

Có ý tưởng là một chuyện, nhưng có thương mại hoá được nó hay không lại là một câu chuyện khác, khởi nghiệp là một chặng đường rất dài và vô cùng gian nan đối với những bạn trẻ khởi nghiệp.

Xem thêm

Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019

Link: <a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29530.pdf">tải về tại đây</a><a href="https://www.haui.edu.vn/media/29/uftai-ve-tai-day29531.pdf">tải về tại đây</a>

Xem thêm

Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá hình ảnh và tim kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên của Nhà trường có điều kiện tìm hiểu nhu cầu về thị trường lao động, hướng tới đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người sử dụng lao động. Nhà trường tổ chức "Ngày hội việc làm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019".

Xem thêm