Disclosure levels of environmental accounting information and financial performance: The case of Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyen La Soa,Manh Dung Tran,; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp Management Science Letters, 9(2019), 557-570

Disclosure levels of environmental accounting information and financial performance: The case of Vietnam

Bài báo do nhóm tác giả: Nguyen La Soa,Manh Dung Tran,; Trường Đại Học công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Được đăng tải trên tạp Management Science Letters, 9(2019), 557-570

Abstract: This research is conducted for assessing the relationship between disclosure levels of environmental accounting information and financial performance. Data were collected from the firms listed in Vietnam from 2013 to 2017, including the firms disclosed and the ones did not disclose the environmental accounting information. The study uses two regression models to investigate the relationship between environmental accounting information and return on assets. The results indicate that there was a close relationship between disclosure level of environmental accounting information and financial performance. In addition, there was a difference in terms of financial performance between the firms had not disclosed environmental accounting information and the ones disclosed the environmental accounting information.. Keywords: Environment accounting Information disclosure Financial performance Accounting information.

Toàn văn bài báo: tải về tại đây

  • Thứ Sáu, 12:52 22/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kế toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 10:11 05/05/2020
Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thông báo tuyển sinh ngành Kiểm toán năm học 2020-2021

Thứ Ba, 09:49 05/05/2020
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia

Thứ Năm, 12:18 05/12/2019
Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Kế hoạch đào tạo "Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp" ngày 15.11.2019

Thứ Sáu, 09:03 08/11/2019
Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về kế hoạch đào tạo khóa "Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"

Thứ Ba, 22:38 29/10/2019

Các bài đã đăng

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

THE EFFECTS OF BUSINESS EFFICIENCY TO DISCLOSE INFORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Thứ Sáu, 15:30 10/05/2019
Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Study the Impact of Growth , Firm Size , Capital Structure , and Profitability on Enterprise Value : Evidence of Enterprises in Vietnam

Thứ Sáu, 21:43 12/04/2019
Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Relationship between Environmental Financial Accounting Practices and Corporate Financial Risk: Evidence from Listed Companies in Vietnams Securities Market

Thứ Hai, 13:03 25/03/2019
The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

The development and cost of renewable energy resources in Vietnam

Thứ Hai, 21:56 11/03/2019
Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Impact of Social Reponsibility Information Disclosure on the Financial Performance of Enterprises in Vietnam.

Thứ Hai, 13:39 04/03/2019

Determinants Influencing Financial Performance of Listed Firms: Quantile Regression Approach

Thứ Sáu, 12:01 04/01/2019

An analysis of the effects of profit to security return: An empirical study of Vietnam

Thứ Bảy, 14:01 27/10/2018

Factors Influencing the Dividend Policy of Vietnamese Enterprises

Thứ Hai, 13:55 15/10/2018

Impact of Internal Control on Audit Program Effectiveness: The Case of Vietnam

Thứ Hai, 13:48 01/10/2018

Tổng hợp các bài báo, báo cáo khoa học của các giảng viên trong khoa Kế toán-Kiểm toán năm học 2017-2018

Thứ Sáu, 07:16 10/08/2018

Video giới thiệu