Quy chế Chủ nhiệm lớp

Khoa gửi cho các thầy cô GVCN Quy chế Chủ nhiệm lớp ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2019. Các thầy cô triển khai công việc theo Quy chế mới

Quy chế Chủ nhiệm lớp 2019

  • Thứ Tư, 10:02 04/12/2019

Tags: