Thông báo Kế hoạch Tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 13 ngành Kế toán Kiểm toán chủ đề "Tấm bằng cử nhân và chứng chỉ nghề nghiệp"

Thực hiện chuỗi các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc trong hỗ trợ đào tạo sinh viên thông qua các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, khoa Kế toán Kiểm toán thông báo Kế hoạch Tọa đàm đến toàn thể các CBGV và Sinh viên khóa 13. Đây là buổi trao đổi, chia sẻ thông tin rất hữu ích cho sinh viên năm thứ 2 để xác định rõ mục tiêu, động cơ và định hướng học tập của cá nhân

Kế hoạch Tòa đàm

  • Thứ Tư, 10:17 10/07/2019

Tags: