Khảo sát chất lượng đào tạo ngành Kế toán, Kiểm toán

Với mục đích Nâng cao chất lượng đào tạo Ngành Kế toán, Kiểm toán. Khoa Kế toán triển khai khảo sát Các bên liên quan về các hoạt động về Đào tạo.

Đề nghị các GVCN, CVHT, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên triển khai hoạt động khảo sát toàn thể sinh viên của Khoa Kế toán Kiểm toán

Các giảng viên thực hiện khảo sát và khảo sát lấy ý kiến của các doanh nghiệp

Thời gian từ 22/11/2019 đến 02/12/2019

(1) Khảo sát cựu sinh viên (Gồm Đại học khóa 5,6,7,8,9,10)

https://forms.gle/x92zpWL89Xxu8Ncs5

(2) Khảo sát sinh viên năm 3-4 (Gồm Đại học khóa 11,12)

https://forms.gle/sBRT3skRygaX4CFW6

(3) Khảo sát sinh viên năm 1,2 (Gồm Đại học khóa 13,14)

https://forms.gle/Vixue65AnEfxN6AX9

(4) Khảo sát doanh nghiệp

https://forms.gle/UzCWjgtQ24PP2whr9

(5) Khảo sát ý kiến giảng viên

https://forms.gle/MePQoZexJxJumZCE8

  • Thứ Sáu, 11:43 22/11/2019

Tags: