Kế hoạch giảng online Khoa Kế toán Kiểm toán tuần từ 23.3-29.3.2020

Triển khai Kế hoạch học tập tuần từ 23.3.2020-29.3.2020. Khoa Kế toán Kiểm toán thông báo Kế hoạch giảng trực tuyến của các lớp

Kế hoạch giảng trực tuyến khoa KTKT từ 23/3-29/3/2020

Các giảng viên và sinh viên triển trai các hoạt động học tập theo đúng kế hoạch

  • Chủ Nhật, 12:14 22/03/2020

Tags: