GIAO NHIỆM VỤ HỌC TẬP, TRAO QUÀ, HỌC BỔNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN LỚP HỌC TÍCH HỢP ĐỊNH HƯỚNG THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH ACCA

Theo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đào tạo sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán giữa Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA và Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội ngày 06/09/2022. Ngày hôm nay 16/09/2022, ban lãnh đạo khoa Kế toán – Kiểm toán PGS.TS Đặng Ngọc Hùng, TS Trương Thanh Hằng cùng các cố vấn học tập của khoa đã lên hai lớp học được nhận tài trợ học bổng, hỗ trợ đào tạo từ ACCA Việt Nam để định hướng dự thi chứng nhận quốc tế học phần Management Accounting và Financial Accounting, trao những món quà nhỏ của ACCA Việt Nam, động viên, khích lệ và giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên.

Xem thêm

Đào tạo học phần F2-ACCA Management Accounting cho các giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh

Từ ngày 03.10.2019-24.10.2019, Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán phối hợp với chuyên gia đến từ Học viện tài chính để tổ chức khóa đào tạo về học phần F2-ACCA, Kế toán quản trị (Management Accounting) cho các giảng viên giảng dạy học phần chuyên môn bằng tiếng Anh của Bộ môn.

Xem thêm