Hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Ra đời năm 2005, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (gọi tắt là VACPA) đã phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động quản lý hành nghề kiểm toán ở Việt Nam.Sau gần 15 năm phát triển, số lượng hội viên của VACPA đã phát triển nhanh chóng, lúc thành lập chỉ có 377 hội viên, đến nay, hội đã kết nạp thêm hội viên, nâng số hội viên của VACPA lên đến gần 2.000 hội viên cá nhận và gần 100 hội viên tập thể là các công ty kiểm toán. Hội còn đầu tư vào việc xây dựng, nâng cao kỹ năng thực hành cho đội ngũ kiểm toán viên tương lai thông qua các hoạt động đào tạo thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu cho trợ lý kiểm toán viên, sinh viên đại học năm thứ 3 và năm thứ 4.

Là Hội nghề nghiệp còn non trẻ so với các Hội cùng nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế như ACCA, ICAEW, CPA Úc,… VACPA đã không ngừng nỗ lực duy trì và thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm hoạt động, nâng cao uy tín, hình ảnh của Hội viên, ngày càng thể hiện được vai trò cầu nối giữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, đưa tiếng nói nghề nghiệp của Việt Nam ra khu vực, thế giới. Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ là bước cơ bản VACPA lựa chọn để đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác. Hội đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Kiểm toán Nhà nước, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Hội tư vấn Thuế Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Biên bản ghi nhớ với nhiều trường Đại học trong nước, trong đó có trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm 2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đã chính thức kí biên bản hợp tác với VACPA. Những hoạt động hợp tác chính bao gồm:

  • Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán bao gồm các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý nghề nghiệp, tiêu chuẩn nghề nghiệp cho kế toán viên và kiểm toán viên, chuẩn mực kiểm toán và kỹ thuật kiểm toán.
  • Hỗ trợ một phần kinh phí cập nhật kiến thức hành nghề cho đội ngũ giảng viên nhà trường.
  • Hợp tác tổ chức các hoạt động học thuật (báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học), tăng cường giao lưu giữa kiểm toán viên hành nghề và đội ngũ giảng viên nhà trường.
  • Hợp tác tổ chức ngày hội nghề nghiệp cho sinh viên, giới thiệu cơ hội thực tập, thực hành kiểm toán cho sinh viên tại các công ty kiểm toán là hội viên của VACPA.
  • Phát triển và khai thác các mô hình đào tạo kết hợp về kiểm toán thực hành và phần mềm kiểm toán.
  • Hỗ trợ sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp cận với các doanh nghiệp kiểm toán trong nước, cung cấp thông tin về việc trao đổi sinh viên giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trong khu vực (Theo thoả thuận giữa VACPA và các Hội nghề nghiệp quốc tế)…
  • Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp giữa hai tổ chức: viết và đăng tải bài viết trên báo, tạp chí, website lẫn nhau…

Các hoạt động hợp tác luôn được hai bên thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua.

  • Thứ Hai, 23:09 14/10/2019

Tags: