Hội thảo cấp Bộ môn NCS Nguyễn Văn Linh

Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2020, Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán đã tổ chức hội thảo chuyên môn cho NCS Nguyễn Văn Linh. Đề tài thực hiện "Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam". Buổi hội thảo có sự tham gia của các giảng viên thuộc bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, nơi NCS sinh hoạt chuyên môn và các thầy cô giáo khoa Kế toán Kiểm toán quan tâm đến đề tài nghiên cứu. Trong buổi hội thảo, các thành viên tham dự hội thảo đã trao đổi nhiều các ý kiến đóng góp cho luận án để nghiên cứu sinh tiếp tục hoàn thiện.

NCS Nguyễn Văn Linh đã cảm ơn các ý kiến đóng góp và lĩnh hội để sửa chữa luận án.

Một số hình ảnh của hội thảo

Hội thảo cấp Bộ môn NCS Nguyễn Văn Linh

Hội thảo cấp Bộ môn NCS Nguyễn Văn Linh

Hội thảo cấp Bộ môn NCS Nguyễn Văn Linh

  • Thứ Ba, 15:13 10/11/2020

Tags: